Merchant Bars

Flats Norms: EN 10058

Universal Flats Norm: UNI EU 91 – EURONORM91 – DIN 59200

Angles Norm: EN 10056

Unequal Angles Norm: EN 10056

IPE Norm: EN 10034

IPN Norm: EN 10024

UPN/UPS Norm: EN 10279

Flat Bars For Drawing Norm: EN 10058 – UNI EU 91

Rounds Norm: EN 10060

Squares Norm: EN 10059

Square Bars For Drawing Norm: EN 10059

T Bars Norm: UNI 5681 – DIN 59051